Missa solemnis Op. 17

45'  (2008) 

Sóla, Sbor, Varhany, Orchestr

"Missa solemnis pro sóla, sbor, varhany a symfonický orchestr vznikala v letech 1996-1999,  definitivní podobu získala  v letech 2007-2008.  Dílo je věnováno Karlově Univerzitě a  jeho dnešní první uvedení lze chápat i jako dárek studentů Pražské konzervatoře Karlově Univerzitě k 660. výročí jejího založení.  Skladba  vznikla z potřeby zásadnějším rozsáhlým vokálně instrumentálním dílem  vzdát hold trvalým civilizačním hodnotám. Text mešní ordinária tyto přetrvávající hodnoty a principy symbolizuje a zároveň odkazuje  k  civilazačním kořenům. I obnova  demokratického  uspořádání poměrů v naší části světa je takovým návratem..  Asi  nejvíce se radost z této skutečnosti   obráží  v části Gloria. Do  kompozici se ale promítly i  drastické události provázející konec totality  na jihu Evropy. Ty bylo  v druhé polovině devadesátých let ve velmi  živé paměti. Snad  i proto je  závěrečná část Agnus Dei spíše než vroucím a pokorným vyjádřením touhy po míru  a pokoji,  naléhavým emotivním   apelem: “dona nobis  pacem!”   - „dej nám mír!“ .

Jádro hudebního sdělení je svěřeno sboru, sólisté vstupují do hry v některých klíčových okamžicích, když podstatnější samostatná úloha je jim svěřena zejména v Credu a v závěru celé skladby, kde se ovšem zúčastňuje celý provozovací aparát. Významnou roli mají varhany, zejména v Agnu Dei. V celkové výstavbě díla je důležitá barevná složka a v této souvislosti “režie”  vstupů sólových hlasů a varhan, ale třeba také použití celesty (pouze) v Credu, či pizzicata v Sanctu."

.

Zde můžete koupit

Missa solemnis Op. 17

Vyberte typ produktu

Tento produkt je momentálně nedostupný.

Ukázka