Hry pro hoboj a klavír, Op. 51 Cantabile pro housle a klavír - Pavel Trojan

Cantabile pro housle a klavír

6' (2000)

housle, klavír 

Premiéra 9.9. 2000

Cantabile pro housle a klavír. Skladba plně využívá zpěvnosti houslí podpořené hudebním předivem v klavíru.

Autorské slovo:

"Skladba vznikla na objednávku festivalu Mozartiana Iuventus pro koncertní cyklus na pražské Bertramce, tedy místa, kde pobýval za svých návštěv Prahy W.A.Mozart. Přání objednatelů bylo, abych zkomponoval skladbu pro housle a klavír, která by se nějak vázala k odkazu W. A. Mo­zarta či k Bertramce.  Nabízela se kupř. možnost vytvořit variace na nějaké Mozartovo téma nebo nějak citovat jeho hudbu a podobně. Ačkoliv toto byla pro mě lákavá představa, protože formu variací mám velmi rád, zvolil jsem nakonec možnost poněkud abstraktnější vazby. Když jsem zvažoval, co současná vážná hudba z odkazu Mozarta nejvíce pomíjí, zdálo se mi že navzdory určitému postmodernímu uvolnění stále ještě jako by převládal ostych před melodií či zábavnou  funkcí vážné hudby. Protože obojí bylo za doby Mozarta sa­mozřejmostí, napsal jsem skladbu o dvou větách, z nichž první je založena na melodii a druhá je hravě taneční."

Pozn.: Cantabile pro housle klavír je možno hrát buď samostatně, nebo jako první větu cyklu o dvou částech s Capricciem pro housle klavír.

 

 

Zde můžete koupit

Cantabile pro housle a klavír

Vyberte typ produktu

Ukázka