Klavírní kvintet Klavírní kvintet, Op. 94 - Pavel Trojan

Klavírní kvintet, Op. 94

17'  (2023) 

vln 1, vln 2, vla, cello, piano

Čtyřvětá  koncertní skladba pro klavírní kvinteto.

"Klavírní kvintet, op. 94 Pavla Trojana zazněl na večeru ve světové premiéře. Je čtyřvětý, převahu tvoří rychlá tempa, která jsou rozmístěna na krajích cyklu a ve druhé větě. Tím dostává dílo základní energickou tvářnost. Dalším důležitým faktorem usnadňujícím orientaci v Trojanově kompozici je její přehledná stavba a hierarchická materiálová organizace. Dílo svazuje osa tónu A, který se stává centrálním na velké ploše a je profilován durovými a mollovými akordy do podoby akordického centra. Tónový svět však obohacují charakteristické intervaly starých i novějších módů až do takových krajností, kdy je centrická hierarchie destabilizována."

Z recenze Jiřího Bezděka (Opera Plus, 20.4.2023)

Opera Plus

Autorské slovo:

"Klavírní kvintet Op. 94 vznikl na podzim roku 2022  na podnět Stamicova kvarteta, kteří si dílo vyžádali k uvedení ve světové premiéře na Festivalu Euro Art Praha  2023. V úvodní větě této skladby (I. Moderato) nás nejprve klavír uvádí do děje ztišeným lyrickým tématem. Toto téma pak po dramatickém vstupu smyčcových nástrojů prochází různými obměnami a je střídáno dalšími kontrastními plochami.   V následujícím  Scherzu (II. Allegro) přednesou nejprve samotné smyčce ostře řezané téma tanečního charakteru, ve středním dílu věty (ztišený zasněný valčík) se rozhostí dialog smyčců s klavírem. Větu uzavírá repríza prvního dílu v plném obsazení celého ansámblu. V pomalé větě (III. Maestoso) jsou klavír a smyčcové nástroje nositeli odlišného tematického materiálu, jen v jejím závěru smyčcové nástroje v transformované podobě přejímají myšlenku, kterou klavír větu otevíral. Svižná motorická finální část (IV. Allegro assai) využívá klavír převážně k doprovodu bryskních  motivů znějících ve smyčcových nástrojích  a je zde uplatněna  i kánonová technika („mikrokánony“) k umocnění hudební spádu. Po poetickém až pastorálním pomalejším  středním dílu pak vše spěje k rychlému a nekompromisnímu vyústění."

Zde můžete koupit

Klavírní kvintet, Op. 94

Vyberte typ produktu

Ukázka