Sinfonia gicosa, Symfonie č.1 Sinfonia giocosa, Op. 45 - Pavel Trojan

Sinfonia giocosa, Op. 45

25'   (2006)

(db picc),2,2,2 - 4,2,3, - timp, perc (1), celesta - strings

 

Autorské slovo

"Sinfonia giocosa je moje první symfonie. Vznikla na podnět dirigenta Jiřího Maláta v roce 2006 a je věnována Plzeňské filharmonii.  Rozvržena je do čtyř vět a je výrazem  životního optimismu. Lze ji chápat i jako určitou oslavu přírody a její spontánnosti, a to přírody v nejširším slova smyslu. Přírody,  jejíž součástí je i člověk a jeho civilizace. Ve skladbě převažují živější tempa, ale je zahájena pomalejším úvodem, který předznamenává celou kompozici a v obměnách se objevuje i v dalších větách, ovšem s výjimkou 3. věty, která se poněkud vymyká základnímu charakteru díla. Druhá věta pracuje s tempovými a výrazových kontrasty,  když základním tempem je velmi rychlé „Molto allegro“, které je v názvu této věty. Finální věta tvoří pak poněkud bujarou (trochu barokizující) tečkou díla. Specifickou úlohu hraje v symfonii celesta, jejíž zvuk spoluvytváří kolorit díla." 

Části symfonie

1.Allegro moderato

2.Molto allegro

3.Andante

4.Finale

Premiéra se konala v roce 2008 v  Dvořákově síni Rudolfina v Praze na festivalu Pražské premiéry 2008, dirigentem byl Jiří Malát, Plzeňská filharmonie

Zde můžete koupit

Sinfonia giocosa, Op. 45

Vyberte typ produktu

Ukázka