Vaudeville pro flétnu a klavír, Op. 52

11'  (2010)

flauto - piano 

Koncertní skladba pro flétnu a klavír.

Autorské slovo:

"Vaudeville pro flétnu a klavír vznikl v roce 2010. Patří do řady kompozic, kterými vzdávám hold evropským duchovním a kulturním hodnotám a kladu posluchači otázky o smyslu a trvalosti těchto hodnot. Skladba zazněla v premiéře v roce 2011 v podání Jana Ostrého a Vojtěch Spurného. Ti ji též uvedli na festivalu Dny soudobé hudby v roce 2014 a natočili v témže roce pro Český rozhlas. Mezitím si skladba získala pozornost dalších interpretů, na podzim 2015 byla např. uvedena na koncertě Přítomnosti, společnosti pro soudobou hudbu, souborem Duo BENE.  Nejnověji je natočena na autorské album Hravé flétny (2024) v interpretaci Kristiny Vaculové (flétna) a Pavly Reiffersové (klavír). 

Jedná se o šestivětou suitu. Slůvkem vaudeville odkazuji k melodii, zpěvnosti a jisté hravosti. Vedle hravých a zpěvných vět skladba obsahuje i závažnější části, hravost a zpěvnost však převažuje."

Části skladby:

  1. Allegro
  2. Molto allegro
  3. Allegro assai
  4. Moderato
  5. Moderato
  6. Allegro

Zde můžete koupit

Vaudeville pro flétnu a klavír, Op. 52

Vyberte typ produktu

Ukázka